klik hier om verder te gaan naar de website.
SLUIT

DISCLAIMER


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vermaatgroep.nl, alsmede alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarnaar op de site wordt verwezen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Vermaat Groep met veel zorgvuldigheid de content op de website samenstelt en onderhoudt, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Vermaat garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vermaat wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.