Vermaat - Disclaimer

Disclaimer (e-mail)

Wij zijn noch verantwoordelijk voor de correcte en complete verzending van de e-mail en de eventuele bijgevoegde bestanden, noch voor een eventuele vertraging in de verzending. Mocht u de e-mail niet correct hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met ons om vervolgens de e-mail te verwijderen. E-mail die vanuit of naar het bovenvermelde e-mail adres van de afzender wordt gestuurd, kan door ons gelezen, bewaard en verwerkt worden. Tenslotte wijzen wij u er op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor virussen die de email mogelijk bevat. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze rechtsbetrekkingen de algemene voorwaarden Horeca, versienummer 2013 Vermaat Groep B.V., van toepassing. Op verzoek kunnen wij u deze toezenden.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vermaatgroep.nl, alsmede alle gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools waarnaar op de site wordt verwezen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Vermaat Groep met veel zorgvuldigheid de content op de website samenstelt en onderhoudt, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. 

Vermaat garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vermaat wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.